Desde a Xunta de Galicia levamos meses recollendo a opinión (mediante entrevistas, mesas de traballo e reunións interdepartamentais) de axentes sociais e expertos en diversos eidos de coñecemento para elaborar a Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia 2021-202, coñecida como a RIS3 Galicia 2021-2027.

Nese afán, para que todos sexamos partícipes deste futuro Plan de Innovación que nos vai permitir transformar Galicia, queremos recoller a túa opinión neste breve cuestionario dirixido a toda a sociedade galega.

Sexa cal sexa o teu nivel de coñecemento sobre innovación, queremos saber o teu parecer sobre estas cuestións, polo que che agradecemos que nos dediques uns minutos.

Question Title

* 2. E coñeces, ou tiñas escoitado falar antes, da Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia (RIS3)?

Question Title

* 3. A continuación, e segundo as túas percepcións, indica cales pensas que son as prioridades sociais de Galicia na vindeira década.

(Sinala un máximo de 3 prioridades e ordénaas de máis a menos importancia):

Question Title

* 4. E, se tiveras que identificar as fortalezas coas que conta Galicia para facer fronte a esas prioridades, cales dirías que son?

(Sinala un máximo de 3 fortalezas e ordénaas de maior a menor intensidade):

T