Screen Reader Mode Icon

MODEL DE MUNICIPI I HABITATGE

Question Title

* 1. El municipi de Pau es troba molt consolidat per l’edificació i és estable en quant a població. Com t’agradaria que evolucionés en els propers 20 anys? (Marcar 1 Resposta )

Question Title

* 2. Tenint en compte que l’espai és limitat, anomena què caldria POTENCIAR en els nuclis urbans del municipi: (Marcar 1 Resposta )

Question Title

* 3. Quin tipus d’HABITATGE caldria PROMOURE al municipi en el futur? (Marcar 1 Resposta )

Question Title

* 4. La gent jove que marxa a viure a fora del municipi, per quin motiu creus que ho fa? (Marcar 1 Resposta )

0 de 24 respondidas
 

T