Question Title

* 1. A quina part de la jornada vas assistir?

Question Title

* 2. Com valores la dinàmica del debat de la base social?

  Molt poc Poc Suficient/prou Bastant Moltíssim N/C
Creus que va ser útil per conèixer les cooperatives federades?
Et vas sentir còmode?
Creus que va servir per veure quin és l'estat de les altres cooperatives?
Et va ser útil i/o interessant?
Creus que hi vem dedicar un temps adequat?

Question Title

* 3. Vols explicar alguna cosa d'aquest apartat amb més detall perquè puguem incorporar-ho?

Question Title

* 4. Com valores el desenvolupament de l'assemblea?

  Nula/Molt mal explicat/Gens àgil Insuficient/poc entenedora/poc àgil En la justa mesura/una mica entenedora/prou àgil La informació era bona/ entenedora/força àgil La informació era molt bona/molt entenedor/molt àgil N/C
Creus que es va fer una bona difusió i informació de l'assemblea?
Creus que es va enviar la informació correcta per fer una bona preparació de l'assemblea?
Com valores l'exposició de la memòria social
Com valores l'exposició dels comptes i el balanç del 2023 auditats?
Com valores l'exposició del pla estratègic?
Com valores l'exposició del pla de treball?
Com valores l'exposició del pressupost del 2024?

Question Title

* 5. Vols explicar alguna cosa d'aquest apartat amb més detall perquè puguem incorporar-ho?

Question Title

* 6. Vols explicar alguna cosa d'aquest apartat amb més detall perquè puguem incorporar-ho?

Question Title

* 7. Vols explicar alguna cosa d'aquest apartat amb més detall perquè puguem incorporar-ho?

Question Title

* 8. Com valores l'espai de cohesió dinamitzat per Nus Cooperativa?

  Molt poc/Molt Malament Poc/Malament Suficient/Prou/ Regular Bastant/Bé Moltíssim/Molt bé! N/C
Et va semblar un espai útil per conèixer altres cooperatives?
Et vas sentir còmode?
Creus que es va dedicar el temps correcte?
Creus que hem d'incorporar espais així a les assemblees de Coopsconsum?
En general quina valoració fas?

Question Title

* 9. Altres aspectes logístics

  Molt Malament Insuficient Correcte Molt bé N/C
Com valores l'espai?
Com valores el menjar?
Com valores la durada de la jornada en general?
Com valores la jornada en general?

T