PRESENTACIÓ

(Castellano en la parte inferior) Estàs a punt d'emplenar l'enquesta que ens permetrà conèixer la teva opinió sobre la situació  dels infants al municipi de Sant Josep de Sa Talaia. Ens hauria encantat parlar-ne en persona; però el COVID-19 ens obliga a fer-ho en línia.
Aquesta enquesta és anònima, ningú sabrà el que has respost. No hi ha respostes correctes o incorrectes, simplement volem conèixer les teves opinions i sensacions sobre temes que t’afecten. Et demanem que responguis a l'enquesta pensat en la relació que tenies amb el teu municipi prèvia a l'Estat d'Alarma, ja que d'aquesta forma serà més significativa. 
Nota per a les famílies: recordeu que la veu dels infants és important, per això vos demanem que els ajudeu a respondre l’enquesta, però que siguin ells i elles les que decideixin les respostes que volen donar.
.................................................................................................................
Estás a punto de rellenar la encuesta que nos permitirá conocer tu opinión sobre la situación de los niños y niñas en el municipio de Sant Josep de Sa Talaia. Nos habría encantado hablar en persona; pero el COVID-19 nos obliga a hacerlo en lÍnea. Esta encuesta es anónima, nadie sabrá lo  que has respondido. No hay respuestas correctas o incorrectas, simplemente queremos conocer tus opiniones y sensaciones sobre temas que te afectan. Te pedimos que respondas a la encuesta pensando en la relación que tenias con tu municipio previa al Estado de Alarma, de esta forma será más significativa.
Nota para las familias: recordad que la voz de los niños y niñas es importante, por eso os pedimos que les ayudéis a responder la encuesta pero que sean ellos y ellas los que decidan las respuestas que quieren dar.
*La major part dels indicadors d’aquesta enquesta estan extrets de la International Survey of Childrens Well-Being.
*La mayor parte de los indicadores de esta encuesta están extraídos de la International Survey of Childrens Well-*Being.

T