Screen Reader Mode Icon

Per a nines i nins nascuts entre el 2010 i el 2007.
Places limitades.

Les places es donen per estricte ordre en la recepció del justificant de pagament, no es fan reserves.
 

Question Title

* 2. DADES DEL PARTICIPANT

Question Title

* 3. DADES DEL PROGENITOR/A/TUTOR/A

Question Title

* 4. INSCRIPCIÓ ALS TALLERS (marcau els que vos interessen)
*Tancament inscripcions en esgotar-se les places o com a màxim el 30 de setembre.

Question Title

* 5. * AVÍS IMPORTANT:

Perquè es faci efectiva la inscripció als tallers, és necessari formalitzar l'ingrés corresponent al següent número de compte ES98 0182 5747 45 0000008982 (BBVA), especificant a l'apartat de conceptes el nom i llinatges del nin/a i fer arribar a l'Àrea de Joventut el comprovant de l'ingrés (basta fer un ingrés de la quantitat total dels tallers).
Cal enviar-ho per whatsapp al 630748762 en haver enviat el justificant vos confirmarem la reserva de la plaça.

Question Title

* 6. AUTORITZACIÓ DRETS D'IMATGE

Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, l'Àrea de Joventut demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per poder fer i publicar fotografies on apareguin els seus fills i filles i aquests siguin clarament identificables, en les diferents plataformes d'informació i comunicació que disposa; facebook, web, etc... així com també podran ser publicades per l'empresa encarregada de dur a terme les activitats.

L'objectiu d'aquesta publicació sempre serà per informar de les diferents activitats que es van duent a terme.

0 de 6 respondidas
 

T