2% of survey complete.

Question Title

 
Qüestionari sobre equipament i ús de tecnologies d'informació pels/per les estudiants de batxillerat/cicle formatiu de grau mitjà i 4t d’ESO
Cuestionario sobre equipamiento y uso de tecnologías de información por los/as estudiantes de bachillerato/ciclo formativo de grado medio y 4º ESO

<div style="text-align: center;"> </div>
<div style="text-align: center;">Qüestionari sobre equipament i ús de tecnologies d'informació pels/per les estudiants de batxillerat/cicle formatiu de grau mitjà i 4t d’ESO <br>Cuestionario sobre equipamiento y uso de tecnologías de información por los/as estudiantes de bachillerato/ciclo formativo de grado medio y 4º ESO</div>

T