Pot participar en l'enquesta.
També pot donar la seua opinió a través del correu: aielo@pmus.net
WhatsApp i Telegram 722 89 75 29

Question Title

* 1. De quin sexe és? Cal valorar la participació igualitària.

Question Title

* 2. A quin tram d'edat està?

Question Title

* 3. Apartat Especial, per tal de valorar els carrers del nucli antic, que li pareix:

  Molt bo Bo Regular Roín Molt roín
Estat de les voreres
Estat dels carrers
Estat per transitar a peu
Estat per transitar amb vehicle
Ubicació dels contenidors de residus
Estat de les senyals de tràfic
Estat de la pintura de senyalització
Estat dels passos dels vianants
Estat en general

Question Title

* 4. Li agradaria que es transformara i adaptara el Carrer Major en via preferent per als vianants?

Question Title

* 5. Valoració a escala general dels distints punts d'Aielo de Malferit:

  Molt bona Bona Regular Roín Molt roín
Entrades i eixides al municipi
Entrades i eixides a les zones industrials
Connexions entre nucli urbà i zones industrials
Estat de les voreres
Estat de la calçada
Estat dels parcs infantils
Accessos als edificis públics
Estat dels passos de vianants
Accés al Poliesportiu
Estat del carril bici
Estat general d'Aielo de Malferit

Question Title

* 6. Com vianant a Aielo, en termes generals, com valora la situació i instal·lació del mobiliari i senyalització urbana.

  Molt bona Bona Regular Roín Molt Roín
Jardineres / Masseters
Contenidors de residus
Senyals de tràfic
Passos de vianants

Question Title

* 7. Si conduís per Aielo, en termes generals, com valora l'ordenança, situació i estat de:

  Molt bona Bona Regular Roín Molt roín
Direcció de circulació
Jardineres / Masseters
Contenidors de residus
Senyals de tràfic
Pintura de senyalització

Question Title

* 8. Si disposa de vehicle, on aparca habitualment?

Question Title

* 9. Cal valorar l'inventari d'aparcament, si té vehicle, indique'ns a quin carrer viu i valore els problemes a l'hora d'aparcar.
Sent 1 estrella molts problemes per estacionar prop d'on viu i 5 estrelles cap problema

Question Title

* 10. Quin mitjà de transport utilitza habitualment en els seus desplaçament fora d'Aielo?

Question Title

* 11. Si treballa a la zona industrial d'Aielo, com es desplaça?

Question Title

* 12. Que li sembla que s'adapte el Camí Cairent, amb un carril bici i vianants, per connectar el nucli urbà amb el polígon.

Question Title

* 13. Quin és el motiu més habitual, en els seus desplaçaments fora d'Aielo?

Question Title

* 14. Quin és el munici de destí més habitual depenent del seu desplaçament?

Question Title

* 15. Creu que a Aielo es dona prioritat als vianants, abans que als vehicles?
(Sent 1 poca prioritat i 10 molt prioritat)

i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 16. Considera adequat el dispositiu que es fa d'entrada i eixida a l'escola?

Question Title

* 17. Durant el període de Festes Patronals i Moros i Cristians, considera que caldria modificar el sentit de circulació?

Question Title

* 18. Té constància o ha presenciat algun accident, colps entre vehicles, atropellament o algun esglai important en qüestió de tràfic i/o vianants?

T