ASPECTES GENERALS

Question Title

* 1. Indique el municipi on es localitza el seu hotel

Question Title

* 2. Indique la categoria del seu establiment

Question Title

* 3. Indique el nombre d'habitacions del seu establiment

Question Title

* 4. Marque amb una X el règim d’ explotació del seu establiment:

Question Title

* 5. Marque amb una X el tipus de producte que ofereix:

Question Title

* 6. Marque amb una X el seu sexe:

Question Title

* 7. Marque amb una X el seu rang d'edat:.

Question Title

* 8. Marque amb una X el seu nivell de formació:

Question Title

* 9. Indique els anys d'experiència en el sector

T