PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE - PMUS

Pot participar en l'enquesta.
També donar la seua opinió a través de: rotova@pmus.net
WhatsApp i Telegram 722 89 75 29

Question Title

* 1. De quin sexe és? Cal valorar la participació igualitària.

Question Title

* 2. A quin tram d'edat està?

Question Title

* 3. Valoració a escala general dels distints punts de Ròtova

  Molt bo Bo Regular Roín Molt roín
Entrades i eixides al municipi
Entrades i eixides al Polígon
Estat de les voreres
Estat dels carrers
Estat dels parcs infantils
Accessos als edificis públics
Estat dels passos dels vianants
Accés al poliesportiu
Zones d'aparcament públics
Carril bici del polígon
Estat general de Ròtova

Question Title

* 4. Com vianant a Ròtova, en termes generals, com valora la situació i instal·lació del mobiliari i senyalització urbana.

  Molt bona Bona Regular Roín Molt roín
Pilons en voreres
Jardineres / Masseters
Contenidors de residus
Senyals de tràfic
Pintura de senyalització

Question Title

* 5. Si conduís per Ròtova, en termes generals, com valora la ordenança, situació, instal·lació i estat de:

  Molt bona Bona Regular Roín Molt roín
Pilons en voreres
Direcció de circulació
La temporalitat de canvi de costat d'estacionament.
Jardineres / Masseters
A alguns carrers permetre només la circulació de residents
Contenidors de residus
Senyals de tràfic
Pintura de senyalització

Question Title

* 6. Com vianant a Ròtova, en termes generals, com valora la situació i instal·lació del mobiliari i senyalització urbana.

  Molt bona Bona Regular Roín Molt roín
Pilons en voreres
Jardineres / Masseters
Contenidors de residus
Senyals de tràfic
Pintura de senyalització

Question Title

* 7. Valore en termes generals, l'estat de les vies per les quals més transita, la instal·lació del mobiliari i senyalització, paviment, voreres, llocs per estacionar, etc.

  Molt bona Bona Regular Roín Molt roín
Avinguda Jaume I
Carrer Pintor Sorolla
Carrer Joan XXIII
Plaça Major
Carrer Sant Vicent
Carrer Sant Macià
Carrer Sant Bartolomé
Carrer Sant Josep
Carrer Joan Gimeno
Carrer Venerable
Carrer de Les Quintanes
Passeig 9 d'Octubre
Carrer Molinet
Carrer Assegador
Carrer Cervantes
Carrer Vernisa
Barri i Carrer Verge de la Salut
Carrer Alvaro Navarro
Avinguda Camí Real
Carrer Lluis Vives
Carrer Convent
Camí de Borro
Camí del Cementerí
Carrer Ausias March
Carrer Pais Valencia
Carrer Major
Carrer Conde de Ròtova
Carrer Ave Maria
Carrer del Cine
Carrer Abadia
Urbanització La Serreta

Question Title

* 8. Si disposa de vehicle, on aparca habitualment?

Question Title

* 9. Quin mitjà de transport utilitza habitualment en els seus desplaçaments fora de Ròtova?

Question Title

* 10. Quin és el motiu més habitual, en els seus desplaçaments fora de Ròtova?

Question Title

* 11. Quin és el municipi de destí més habitual depenent del desplaçament?

Question Title

* 12. Considera que hi ha suficient quantitat de zona d'aparcament públic en el municipi?
(Valora de l'1 al 10, sent 1 molt poc i 10 hi ha aparcament sobrant)

i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 13. Creu que a Ròtova es dona prioritat als vianants, abans que als vehicles?
(Sent 1 poca prioritat i 10 molta prioritat)

i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 14. Considera adequat el dispositiu que es fa d'entrada i eixida a l'escola?

Question Title

* 15. Considera que és favorable que a Ròtova hi haja carrers tancats al trànsit?

Question Title

* 16. Té constància o ha presenciat algun accident, colps entre vehicles, atropellament o algun esglai important en qüestió de tràfic o vianants?

Question Title

* 17. Què li pareixen els passos de vianants elevats de l'Avinguda Jaume I?
Si li resulten molestos, quina opció aplicaria?

T