Enquesta - Responsabilitat Social - Cap pregunta és obligatòria

L'enquesta forma part de la fase del Procés de Participació Ciutadana, en el marc de les actuacions del Pla de Responsabilitat Social de Xeresa, accions necessàries per a valorar el grau d'implicació i coneixement que té la ciutadania de Xeresa pel que fa a la Responsabilitat Social i l'Agenda 2030.
És un qüestionari senzill i molt ràpid de contestar.
 
 
També podeu enviar les vostres propostes, idees i opinions de manera oberta al  correu electrònic: xeresa@responsabilitatsocial.org
Al WhatsApp i Telegram 722 35 15 28

Les dades de l'enquesta i les opinions rebudes, queden subjectes a la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals (RGPD 2016/679 de 27 d'abril de 2016 i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals)
 
 

Question Title

* 1. Per tal de valorar la participació igualitària. Eres?

Question Title

* 2. En quina franja d'edat estàs?

Question Title

* 3. Nivell d'estudis

Question Title

* 4. Indica de l'1 al 5 la quantitat d'activitats com treballar, fer la compra, eixir a passejar, oci, restauració, etc. que realitzes al municipi de Xeresa
Sent 1 estrela que fas poques activitats i 5 estreles, que fas moltes activitats del teu dia a dia en Xeresa.

Question Title

* 5. Saps a què ens referim si parlem de Responsabilitat Social?

Question Title

* 6. En quin grau consideres que eres una persona Socialment Responsable.
(Sent 0 gens responsable i 10 molt responsable)

i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 7. Si et remuntes a 5 anys arrere, el consideres ara més responsable amb el medi ambient, a l'hora de fer les teues accions quotidianes?, en fer la compra, utilitzar el vehicle, etc.

Question Title

* 8. Compraries o consumiries en un comerç o empresa, que aplica la Responsabilitat Social o el comerç just, encara que et costara un poc més el producte o servei?

Question Title

* 9. Tens coneixements dels Objectius que es volen aconseguir amb la implementació de l'Agenda 2030?
Pots vorel's a: http://kanalsbox.com/

Question Title

* 10. Valora el nivell de protecció que creus que reben aquests col·lectius, des dels serveis que ofereix l'Ajuntament de Xeresa:

  Molt Alt Alt Mitja Baix Molt Baix
Xiquets i Xiquetes
Dones
Homes
LGTBI+
Persones amb problemes de mobilitat
Immigrants
Joventut
Homes desempleats
Dones desempleades
Drogodependents
Families en risc d'exclusió social
Persones amb problemes mentals

Question Title

* 11. Valora els següents àmbits que haurien de tindre preferència al municipi de Xeresa
(Sent 1 la més baixa i 5 la més alta)

  1 2 3 4 5
Millorar els Serveis Públics
Protecció del Medi ambient
Augmentar l'oferta Cultural i d’Oci
Millorar la Connexió a Internet
Protecció del Patrimoni Històric i Cultural
Millorar l'oferta Turística
Augmentar la qualitat de l'oferta Educativa
Millorar la Mobilitat Urbana; pas de vianants, voreres, etc.
Millorar les Instal·lacions esportives
Augmentar l'oferta d'habitatges socials
Ajudar a l'Agricultura local
Ajudar a la Indústria local
Ajudar al Comerç local
Augmentar les oportunitats d'ocupació i treball 
Augmentar la Qualitat de Vida de la ciutadania en general

Question Title

* 12. En quina situació creus que es troba el municipi de Xeresa respecte a aquests Objectius de l'Agenda 2030 

  Molt bé Regular Mal Molt mal
Salut i benestar
Educació i Cultura
Aigua neta i sanejament
Energia neta i assequible
Treball decent i creixement econòmic
Reducció de les desigualtats socials en general
Nivell d'Igualtat entre dones i homes
Comunicació entre l'Ajuntament de Xeresa i la ciutadania
Accessibilitat de les vies urbanes i edificis públics per les persones amb mobilitat reduïda, baixa visió, etc.
Mitjans i Serveis que existeixen a Xeresa per a reciclar
Consciència sobre Consum i Producció Responsable
Protecció de la Natura i el Medi ambient
Qualitat de l'aire
Conflictes i Inseguretat ciutadana
Associacionisme i Cooperació de la ciutadania

Question Title

* 13. Creus que les associacions i els col·lectius de Xeresa, es preocupen de beneficiar al municipi, més enllà del seu propi interés.
(Sent 0 no es preocupen gens i 10 tenen molta preocupació)

i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 14. Valora el grau d'implicació que consideres que tenen les associacions i col·lectius de Xeresa, en els següents temes:

  Molta Poca Cap
Mediambiental
Veïnal
Educatiu
Comercial
Social
Cultura
Esportiu
ONG's
Festiu
Empresarial

Question Title

* 15. Quines consideres que són les Debilitats internes de Xeresa?

Question Title

* 16. Quines consideres que són les Amenaces externes cap al municipi de Xeresa?

Question Title

* 17. Quina consideres que és la Fortalesa més gran que té el municipi de Xeresa?

Question Title

* 18. Quina consideres que és l'Oportunitat de futur més gran que té la ciutadania de Xeresa?

Question Title

* 19. Pots donar la teua opinió, fer propostes per fer de Xeresa un municipi millor per Viure i Conviure:

Page1 / 1
 
100% of survey complete.

T