Question Title

INFORMACIÓ DE L'EMPRESA

Question Title

Perfil de l'empresa

Question Title

Descripció de l'empresa en anglès (270 caràcters com a màxim, espais inclosos)

Question Title

Inclou una imatge del videojoc

GIF, JPEG, JPG, PNG tipus de fitxers només.
Seleccioneu un fitxer
No hi ha cap fitxer seleccionat

Question Title

Inclou el logo de l'empresa

GIF, JPEG, JPG, PNG tipus de fitxers només.
Seleccioneu un fitxer
No hi ha cap fitxer seleccionat

CONTACTE

Question Title

Contacte de la persona que assistirà a NiceOne 2019

Question Title

Inclou una foto de la persona que assistirà a NiceOne 2019

GIF, JPEG, JPG, PNG tipus de fitxers només.
Seleccioneu un fitxer
No hi ha cap fitxer seleccionat

Question Title

ASSISTÈNCIA A LA FIRA

Assenyalar quins dies us comprometeu a ser presents a l’estand (es penalitzarà als que incompleixin el compromís establert d’assistir):

Question Title

EL VIDEOJOC

El joc que mostraràs estarà en fase...

Question Title

El joc que mostraràs estarà en format...

Question Title

En el cas que el joc no s’hagi llançat al mercat, teniu data de llançament?

Indiqueu la data de llançament (pot ser aproximada)

Question Title

Quants jocs teniu llançats actualment al mercat? Títols?

Question Title

Quins són els objectius que us heu marcat per a la vostra participació en aquesta fira?


PROTECCIÓ DE DADES


En relació amb la vostra participació a l’estand de Catalan Arts a NiceOne Barcelona 2019, us informem que l’ICEC editarà un llibret que distribuirà en suport paper, entre les persones que assisteixin a la fira, i que també el publicarà digitalment a través del web i xarxes de Catalan Arts, en què inclourà les dades que ens heu facilitat a través del formulari de participació, amb l’objecte de donar suport a la vostra tasca i de fomentar el teixit d’una xarxa de contactes que contribueixi a internacionalitzar la creació cultural catalana.
L’ICEC també pot eventualment enregistrar audiovisualment i fotografiar alguns moments de l’activitat de l’estand i de les persones que hi participen amb finalitat de promoció i difusió.

L’acceptació del tractament de les vostres dades personals (dades de contacte que ens heu facilitat, i imatge/veu obtingudes amb l’enregistrament de l’activitat), en les condicions que s’indiquen a continuació, és una condició necessària perquè pugueu participar en l’activitat.

Condicions sobre el tractament de les vostres dades personals en el marc de l’activitat “Projectes Catalan Arts”:

Responsable del tractament INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS
Passatge de la Banca, 1-3. 08002 Barcelona
Telèfon: 933 162 770  / icec.gencat.cat
Finalitat del tractament Edició d’un llibret per a distribució entre els assistents a l’activitat i la seva publicació digital.
Difusió per Internet i altres xarxes de l’enregistrament audiovisual i imatges de l’activitat.
Legitimació Condicions contractuals
Destinataris Publicació de les dades (edició/distribució llibret i posada a disposició per Internet i altres xarxes de l’enregistrament audiovisual i imatges de l’activitat).
Període de conservació Llibret: 5 anys des de la participació en l’activitat
Enregistrament imatge/veu: Mentre la difusió es consideri d’interès cultural general
Drets de les persones Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les vostres dades enviant un correu a internacional.icec@gencat.cat

Question Title

HE LLEGIT LA INFORMACIÓ ANTERIOR I ACCEPTO PARTICIPAR EN L’ACTIVITAT EN LES CONDICIONS ANTERIORS.

T