Participa en la construcció d'un model de mobilitat sostenible, segur, accessible i saludable. Els principis que inspiren el Pla de Mobilitat són: 
- Sostenibilitat
- Accessibilitat
- Seguretat
- Eficiència
- Garantia de la qualitat de vida
- Garantia del dinamisme econòmic
- Integració de tots els col·lectius i administracions

Question Title

* 1. Amb quin grup t'identifiques

Question Title

* 2. Quina edat tens?

Question Title

* 3. On vius?

Question Title

* 4. Com et mous per Palafrugell?

Question Title

* 5. Què creus que funciona en la mobilitat de Palafrugell?

Question Title

* 6. Què creus que no funciona en la mobilitat de Palafrugell?

T