Presentació

Amb l’objectiu de consolidar i estendre l’ús de les finances ètiques entre les organitzacions no lucratives, es vol realitzar un estudi que permeti quantificar la dimensió actual de l’ús d’aquest tipus de finances i, alhora, copsar aquells elements que poden potenciar sinèrgies i ampliar els ponts existents entre tots dos actors (tercer sector i entitats de finances ètiques). Aquest estudi dona continuïtat al realitzat l’any 2006 “Diagnòstic sobre l’interès del tercer sector i l’economia social per una banca ètica” (FETS i Observatori del Tercer Sector).

En aquesta nova edició, es pretén revisar l’evolució dels principals indicadors i, també, analitzar de manera més profunda les assegurances ètiques com a part d’aquest tipus de finances, les quals en aquell moment no van ser considerades explícitament en l’estudi. A la vegada, s’aprofundirà en la realitat dins de la ciutat de Barcelona.

Presentació del qüestionari

Aquest qüestionari està estructurat en cinc parts: I. Dades de contacte, II. Dades de caracterització, III. Elecció de l’entitat financera, IV. Coneixença i ús de les finances ètiques, i V. Ús d’instruments financers i assegurances. La informació que faciliteu en aquest qüestionari s’utilitzarà per a finalitats de recerca. Es tractarà sempre de manera agregada i, per tant, anònima, sense donar a conèixer respostes individuals.

Agraïm la vostra col·laboració.

T