Arriba la 13a edició del projecte TRIA LA TEVA CAUSA, en la qual podràs presentar un projecte de cooperació i/o de foment de la solidaritat amb el qual tinguis un vincle directe. Recorda que els projectes solidaris escollits pels treballadors de TMB en les darreres edicions han estat: 
 • 2022: contra les síndromes genètiques
 • 2021: un futur sense Alzheimer
 • 2020: viure amb malaltia inflamatòria intestinal
 • 2019: les afectacions de salut provocades per l'amiant
 • 2018: la salut mental
 • 2017: la lluita contra la violència masclista
 • 2016: les persones amb discapacitat
 • 2015: els drets dels infants
 • 2014: la lluita contra les malalties minoritàries
 • 2013: la gent gran
 • 2012: l'eradicació de la pobresa
 • 2011: la lluita contra el càncer 
Un cop més, et convidem a participar per decidir quina serà la causa sobre la qual pivotarà el MOU-TE de l'any en curs. Només cal que presentis un projecte social que coneguis en primera persona així com l'entitat de referència que hi treballa. Les teves propostes han de complir els següents requisits:
 • Ha de presentar-se un projecte que contingui la següent informació mínima: dades identificatives de l'entitat social impulsora, descripció detallada i justificació del projecte, vincle del treballador o treballadora, així com proposta d'accions a desenvolupar a TMB.
 • Ha de tractar-se d'una entitat social legalment constituïda amb la qual col·labora el treballador o treballadora.
 • El projecte ha de ser de caràcter solidari i en cap cas podrà derivar en accions que comportin vulneracions de drets fonamentals o impliquin posicionament religiós, ideològic o polític. 
 • En qualsevol cas, ha de ser un projecte emmarcat en una causa solidària sobre la qual no s'hagi desenvolupat el Mou-te d'anteriors edicions.
Moltes gràcies!

T