Enquesta

Entre juliol i desembre de 2019 es va redactar el document “Anàlisi i diagnosi de l’habitatge al Prat de Llobregat", amb la participació dels equips tècnics municipals, les associacions veïnals i les entitats que treballen o estan interessades en l’àmbit de l’habitatge al municipi.
Però tu què en penses? Quines són les principals problemàtiques relacionades amb l’habitatge al Prat i com t’afecten? Quines creus que haurien de ser les mesures a implantar per a millorar la situació de l’habitatge en el municipi?

Question Title

Imatge

T