És molt important conèixer la teva opinió per tal que tots plegats poguem millorar l’ordenació territorial de Mallorca. Per això t’agrairíem que participessis en el procés de REVISIÓ PARCIAL del PTM emplenant la següent enquesta de percepció ciutadana.

Pots trobar més informació al web www.conselldemallorca.net.
MODEL TERRITORIAL

* 1. Pel que fa al model territorial de l’illa de Mallorca, com t’agradaria que fos Mallorca?

SÒL RÚSTIC

* 2. Quins usos consideres que s’haurien de limitar en sòl rústic?

PAISATGE

* 3. A quins espais creus que s’hi hauria d’intervenir paisatgísticament (urbans, litorals, infraestructures, rústic...)?

* 4. Quines mesures creus que s’haurien d’aplicar per a millorar la integració paisatgística?

ESPAI PROTEGIT

* 5. Consideres que hi ha algun espai (natural, agrícola, urbà...) que requereixi d’una especial protecció?

* En cas afirmatiu, quin/s?

* 6. Consideres que hi ha algun espai natural de l’illa de Mallorca amb una problemàtica rellevant?

* En cas afirmatiu, quin/s?

DADES PERSONALS

* 1. SEXE:

* 2. EDAT:

* 3. ZONA DE RESIDÈNCIA (població):

* Vols rebre informació i notificacions relacionades amb el PTM i el procés de participació ciutadana?

* Si vols que et mantinguem informat de l’evolució del procés de revisió parcial del PTM així com de les convocatòries i comunicacions relacionades amb el procés de participació ciutadana, indica’ns el teu correu electrònic:

T