Pla Agenda 2030 - Enquesta

L'enquesta forma part de la fase de Comunicació i Participació Ciutadana per l'elaboració del Pla Agenda 2030 que l'Ajuntament de Pedreguer ha posat en marxa, amb l'objectiu d'aconseguir un municipi alineat amb els 17 objectius de l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible. 
És un qüestionari senzill i molt ràpid de contestar,.
També pots participar a través de correu electrònic: pedreguer@plan2030.org
Telèfon - WhatsApp - Telegram 722 89 90 98
 
Les dades de l'enquesta queden subjectes a la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals (RGPD 2016/679 de 27 d'abril de 2016 i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals)
 
 

Question Title

* 1. De quin sexe eres?

Question Title

* 2. En què franja d'edat estàs?

Question Title

* 3. Nivell d'estudis

Question Title

* 4. Valora de l'1 al 10 la quantitat d'activitats com treballar, fer la compra, eixir a passejar, oci, restauració, etc. que realitzes a Pedreguer, sent un 1 que realitzes poques activitats i un 10 que realitzes moltes activitats del teu dia a dia en el municipi.

Question Title

* 5. Valora els Objectius de Desenvolupament Sostenible - ODS, que considera més importants per al futur de Pedreguer? (Sent 1 res important i 5 molt important)
Els ODS són  objectius de caràcter ambiental, social i econòmic que guien la implementació de l’Agenda 2030.

  1 2 3 4 5
1.- Fi de la pobresa
2.- Fam zero
3.- Salut i benestar
4.- Educació de qualitat
5.- Igualtat de gènere
6.- Aigua neta i sanejament
7.- Energia neta i assequible
8.- Treball decent i creixement econòmic
9.- Indústria, innovació i infraestructures
10.- Reducció de les desigualtats
11.- Ciutats i comunitats sostenibles
12.- Consum i producció responsables
13.- Acció climàtica
14.- Vida submarina
15.- Vida d'ecosistemes terrestres
16.- Pau, justícia i institucions sòlides
17.- Aliança per a assolir els objectius

Question Title

* 6. Valora els següents àmbits que haurien de tindre preferència a Pedreguer.
(Sent 1 la més baixa i 5 la més alta)

  1 2 3 4 5
Qualitat de Vida  
Serveis Públics  
Protecció del medi ambient 
Oferta cultural i d’oci  
Connexió a Internet
Protecció del patrimoni històric i cultural   
Oferta turística
Oferta educativa
Mobilitat urbana
Instal·lacions esportives   
Situació social
Oferta d'habitatges socials
Agricultura
Indústria
Comerç
Treball i oportunitats d'ocupació

Question Title

* 7. En quin punt creu que es troba Pedreguer respecte a aquests Objectius de l'Agenda 2030

  Molt bé Regular Mal Molt mal
Salut i benestar
Educació
Aigua neta i sanejament
Energia neta i assequible
Treball decent i creixement econòmic
Reducció de les desigualtats
Qualitat de les connexions a Internet
Comunicació entre l'Ajuntament de Pedreguer i la ciutadania
Accessibilitat per les persones amb mobilitat reduïda
Mitjans que existeixen a Pedreguer per a reciclar
Consum i producció responsable
Protecció de la Natura i Medi ambient

T