Enquesta anònima. Durada estimada 2 minuts

Aquesta enquesta va adreçada a persones que treballen al sector públic de Catalunya i té com a objectiu conèixer la percepció de la implantació de la direcció pública professional a l'administració pública.

A l'efecte d'aquest estudi, entenem com a persones directives aquelles que són nominades per l’àmbit polític (presidència i òrgans de govern de l’entitat local) i depenen directament d’aquest àmbit. A més, tenen responsabilitats d'executar les decisions i acords polítics en relació amb la direcció de persones, la planificació i coordinació, l'execució del pressupost, l'avaluació, la millora contínua i la innovació. I prendre decisions amb autonomia, professionalitat i imparcialitat.

Organitzat conjuntament per l'Associació Catalana de Gestió Pública i la Asociación de Dirección Pública Profesional

Dades de l'organització pública on treballes

Question Title

* 1. Tipus d'organizació

Question Title

* 2. Nom complet de la teva organització

Question Title

* 3. La teva organització té càrrecs directius designats per la presidència o òrgans de govern?

T