Izaera pertsonaleko datu hauek jasotzearen xedea da 2018ko urriaren 18tik 19rako gaueko zenbaketa-lanean arituko diren pertsona boluntarioen taldeak antolatzen laguntzea eta gau horretarako istripu-aseguru poliza kontratatzeko behar diren datuak biltzea. Baita ere, partehartzaileak informaturik mantentzea, antolaketak izan ditzakeen aldaketen berri emateko eta kontaketaren emaitzak partekatzeko.

La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal es contribuir a la mejor organización de los grupos de personas voluntarias que se encargarán de realizar el recuento la noche del 18 al 19 de octubre de 2018, así como recabar la información necesaria para la contratación de una póliza de seguro de accidentes para esa noche, mantener informadas a las personas participantes de los cambios organizativos que pudieran afectarles y hacerles partícipes de sus resultados.

Question Title

* 2. Harremanetarako datu pertsonalak
Datos personales y de contacto

Question Title

* 3. Zein hizkuntzetan hitz egiten duzu? 
¿Qué idiomas hablas?

Question Title

* 4. Gizarte bazterketa egoeran dauden pertsonekin lanean esperientziarik ba al duzu? Adierazi zein izan den, mesedez:
¿Tienes alguna experiencia con personas en situación de exclusión social? Por favor, indica cuál:

Question Title

* 5. Ibilgailuak beharrezkoak izango dira. Zure autoa ekarriko bazenu, eskertuko genizuke
Los vehículos podrán ser necesarios. Si dispones de uno, te lo agradeceríamos

Question Title

* 6. Boluntario gisara parte hartu al duzu aurreko urteetan burututako gaueko zenbaketaren batean? 
¿Has participado alguna vez como persona voluntaria en alguno de los recuentos nocturnos que se han hecho hasta ahora?

Question Title

* 7. Zenbaketa egiteko orduan erabilgarri izan daiteke tokiaren ezagutza. Hori kontuan izanik, auzo jakin bat aukeratuko al zenuke boluntario lana egiteko?
A la hora de realizar el recuento, el conocimiento del lugar donde se va a realizar puede resultar de utilidad. Teniendo esto en cuenta, ¿elegirías algún barrio en concreto para realizar este trabajo de voluntariado?

T